Turistička zajednica
​grada Valpova

Znamenitosti Valpova

Dvorac Prandau-Normann u Valpovu


​Dvorac Prandau - Normann je srednjovjekovno-barokni graditeljski kompleks dvorca u Valpovu, jedan od najstarijih i najvećih dvoraca u Slavoniji, a ubraja se među najvrijednije povijesne arhitektonske sklopove profane arhitekture u sjevernoj Hrvatskoj. 
Čitaj više

Muzej Valpovštine


​Muzej Valpovštine osnovan je 1956. godine zahvaljujući entuzijazmu Društva prijatelja starina Valpovo. Muzejska izložba i kancelarija kustosa smještene su u istočnom krilu dvorca Prandau-Normann u Valpovu.
Čitaj više

Kapela sv. Roka


​Na malom valpovačkom brežuljku, nazvanom Zeleni brijeg, podignuta je 1796. godine zavjetna kapela u čast Sv. Roka. 
Čitaj više

Dvorska kapela sv. Trojstva


Unutar zidina srednjovjekovno-baroknog kompleksa dvorca Prandau-Normann nalazi se i zanimljiva dvorska kapela Sv. Trojstva, najstarija crkva u Valpovu. ​Sagrađena je u 15. stoljeću kao kasnogotička kapela Sv. Ladislava unutar Morovićeve utvrde. Tijekom turskog razdoblja prenamijenjena je u džamiju, a 1723. godine obnovljena je i barokizirana. Kapela je nedavno restaurirana, a u velikoj zidnoj sondi u svetištu, kao i u dvije na vanjskoj fasadi, prezentirani su ostaci starih zidova, zazidanih prozora, oslika i drugih detalja.
Čitaj više

Župna crkva Bezgrešnog začeća BDM


​Barokna župna crkva posvećena Bezgrešnom začeću Bl. Dj. Marije izgrađena je između 1722. i 1737. godine pod pokroviteljstvom valpovačkog vlastelina baruna Petra Antuna Hillepranda od Prandaua. 
Čitaj više

Perivoj uz valpovački dvorac


​Valpovački perivoj jedan je od najvrednijih povijesnih perivoja kontinentalne Hrvatske. Nastao je kao parkovni prostor dvorca s kojim čini jedinstvenu i nedjeljivu cjelinu. 
Čitaj više

Srednjovjekovna kula


​Najstariji i spomenički najvredniji dio kompleksa valpovačkog dvorca srednjovjekovna je cilindrična kula s dijelom bedema nekadašnje utvrde.
Čitaj više